Menu Zavřeno

VOLEBNÍ PROGRAM „Společně pro Pardubice“

aneb

spojili jsme se pro lepší Pardubice

Všechna volební seskupení budou ve svých vizích a programech slibovat hodně podobné, ne – li stejné věci, nicméně my jsme již v minulosti dokázali, že umíme dané sliby zrealizovat. V našich řadách jsou úspěšní starostové městských obvodů, ředitelé městských firem, radní i výrazní zastupitelé města Pardubice. Vždy záleží na lidech, jejich charakteru a umu. Prosím myslete na to, až půjdete k volbám a volte ty, které znáte a kteří již něco pro Pardubice dokázali. Slibujeme, že budeme používat zdravý selský rozum, naslouchat Vám a vzájemně se respektovat. Mějte prosím na paměti, že když dva dělají totéž, není to totéž.

 

1)  Efektivnější řízení města = více peněz pro Pardubice

Nebudeme rozpočet spotřebovávat, ale budeme z něho koncepčně investovat

 •  Zefektivníme řízení města a jeho akciových společností
 • Jasně vymezíme kompetence mezi městskými obvody a magistrátem města – obvodům co nejvíce
  operativních činností, magistrátu strategii a rozvoj
 • Aktivně budeme prosazovat zavádění prvků e Govermentu – obíhat bude dokument, ne občan
 • Podpoříme prodej zbytného majetku města, nepodpoříme nerentabilní rekonstrukce a doplácení na jeho drahý provoz
 • Budeme podporovat pardubické podnikatele v jejich rozvoji
 • Budeme efektivně využívat národní a evropské dotace na smysluplné projekty – nebudeme realizovat nesmysly jen proto že je na ně dotace
 • Nezvýšíme daň z nemovitosti
 • Zastavíme zvyšování poplatků za vodné a stočné a poplatky za popelnice

2)  Dostupné bydlení v Pardubicích

Aktivně podpoříme družstevní bydlení s upřednostněním prodeje pozemků

 • Vytvoříme a spustíme systém sociálního bydlení.
 • Podpoříme a rozvineme systém startovacích bytů.
 • Budeme aktivně spolupracovat na zakládání bytových družstev
 • Poskytneme byty absolventům škol a profesím, které město potřebuje ke svému chodu (lékaři, zdravotní sestry, absolventi vysokých škol, mladí řemeslníci …)
 • Zlevníme bydlení o 800 Kč/m2

3)  Doprava

Dostupnější a levnější parkování.
Prosadíme dílčí projekty, kterými pomůžeme zprůjezdnit město:

 • Budeme aktivně prosazovat výstavbu silničních obchvatů Pardubic
 • Budeme realizovat vznik parkovacích míst a zkapacitnění stávajících parkovacích ploch ve vhodných lokalitách
 • V koordinaci s krajem vyřešíme parkování v krajské nemocnici
 • Vystavíme a budeme podporovat výstavbu parkovacích domů (na sídlištích, u stadionu , u nádraží)
 • Smysluplně propojíme sítě cyklostezek a bezbariérových tras pro handicapovaní
 • Ve spolupráci s městskými obvody podpoříme parkování residentů a regulaci placeného stání
 • Budeme podporovat rozvoj dopravy se zaměřením na ekologii (vozy MHD, podpora a budování infrastruktury pro elektro mobilitu)
 • Budeme podporovat další rozvoj pardubického letiště
 • Dílčí projekty vedoucí ke zprůjezdnění města:
  -propojení rychlodráhy a ul. Kyjevská
  -zvýšení kapacity Anenského podjezdu – rozšířením o jízdní pruh
  -podpora čisté mobility
  -propojení sídliště Červeňák s trasou jihovýchodního obchvatu

4)  Strategické projekty - investice s rozvahou

Budeme investovat s rozvahou. Nechceme nádraží bez parkoviště nebo ulice bez stromů.

 • Budeme připravovat a provádět investice vedoucí ke snížení provozních nákladu města
 • Začneme realizovat první etapu rekonstrukce Palackého třídy
 • Budeme pokračovat v projektu Dukly sportovní
 • Dokončíme projekt přestupního dopravního uzlu v prostoru u nádraží včetně dobudování parkovacích kapacit
 • Z revitalizujeme park staré vojenské plovárny včetně lávky přes Chrudimku
 • Budeme realizovat a podporovat realizaci parkovacích domů a zkapacitnění parkovacích míst na sídlištích
 • Vytvoříme zásobník projektů pro nové dotační období (tak abychom byli připraveni a ne zaskočeni)
 • Z revitalizujeme nábřeží Václava Havla, tak aby se stalo důstojným bulvárem navazující na Tyršovy sady

5) Energetická bezpečnost

Budeme realizovat projekty, které povedou k energetické soběstačnosti města .

 • Připravíme projekt Komunitní energetiky, který umožní sdílení energie z obnovitelných zdrojů
 • Budeme realizovat fotovoltaické elektrárny na majetku města
 • Podpoříme a budeme zavádět projekty cirkulační ekonomiky
 • Budeme efektivne využívat tříděný odpad, podporovat jeho materiální a energetické využití
 • Nedopustíme privatizaci strategických komodit – odpadové hospodářství (Služby města Prdubic a.s.), vodovody a odpady (Vodvody a kanalizace Pardubice), energetika (vlastní energetické zdroje).

 

6)  Řeky a zeleň ve městě - rozlévat se má voda nikoliv beton

    Prosadíme dokončení projektů a následnou revitalizaci břehů obou řek a jejich zapojení do života města

 • Zapojíme vodu do života města, na každém vhodném veřejném prostoru postavíme pítko nebo vodní prvek
 • Podpoříme výstavbu nových lávek přes Labe
 • Budeme pokračovat v koncepci proměny městských lesů z hospodářských na rekreační
 • Budeme více dbát na údržbu a péči městské zeleně – závlahy, ochrana, včasná dosadba
 • Prověříme veřejné prostory ve městě a vytipujeme vhodné pro výsadbu stromů a zeleně
 • Provedeme odbahnění Čičáku
 • Vypracujeme projekt na vybudování přístavu pro rekreační lodě

7)  Životní prostředí

Vyženeme horko z města maximální výsadbou zeleně a ochranou stávajících stromů a keřů, zastíněním dětských hřišť, pískovišť a zastávek, podporováním zelených střech a fasád, využitím průsakových dlaždic místo betonu nebo asfaltu

 • Budeme bránit jakýmkoliv krokům vedoucím ke znovu zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.
 • V rámci nového územního plánu budeme chránit krajinu a příměstskou zeleň. Budeme bránit neúměrnému rozrůstání zástavby do volné krajiny
 • Budeme podporovat nákup ekologických vozů MHD a prosazovat rozumné omezení automobilové dopravy v centru města
 • Podpoříme projekty s hospodařením se srážkovou vodou
 • Budeme realizovat a podporovat zelené střechy
 • Budeme podporovat sběr, třídění, recyklaci, zpracování a využití komunálního odpadu včetně jeho biologicky rozložitelné složky
 • Založíme městské ovocné sady + včelí farmu

8)  Bezpečné a čisté město

  Méně pokut za parkování, více pokut za rušení nočního klidu

 • Prosadíme více strážníků v ulicích v nočních hodinách a na problematických místech  
 • Vybudujeme podzemní kontejnery na odpad v historické části města
 • Zlepšíme pořádek kolem kontejnerů, zintenzivníme sbírání psích exkrementů především na sídlištích a sbírání cigaretových nedopalků u zastávek, především na hlavních městských třídách
 • Nepřipustíme vznik sociálně vyloučených lokalit (každá část města musí být bezpečná a přístupná)

9)  Sport v Pardubicích

Spravedlivé rozdělování peněz pro sportující mládež. 

 • Podpora sportu a volnočasových aktivit dětí jako prevence obezity, závislosti na elektronice, kriminality a drog
 • Budeme pokračovat v podpoře a organizování tradičních sportovních akcí
 • Postupná rekonstrukce školních hřišť
 • Budeme udržovat, modernizovat a efektivně rozvíjet sportovní infrastrukturu v majetku města
 • Budeme nadále udržovat Pardubicícm image města sportu.

10) Kultura v Pardubicích

Jen v kulturním společnosti se dá žít spokojený život.

 • Budeme podporovat pardubická divadla (VČD, DIVADLO EXIL), pardubickou komorní filharmonii
 • Podpoříme výchovu nových talentů v ZUŠ, ve všech oblastech kultury
 • Podporujeme zapojení profesionálů v kultuře do výuky ve školách
 • Každý rok umístíme do veřejného prostoru umělecké dílo
 • Budeme podporovat a zlepšovat zázemí pro kulturní aktivity občanů a občanských spolků

11)  Péče o seniory

Senioři  patří domů nikoliv do domovů.

 • Připravíme město na stárnutí obyvatel
 • Zajistíme terénního sociálního pracovníka pro seniory do každého obvodu, který navštíví domácnost seniora a pomůže nastavit systém pomoci ušitý přímo na míru potřebám celé rodiny (zajištění pomoci sociálních služeb, zařízení příspěvků, kompenzační pomůcky do domácnosti atd.)
 • Zajistíme možnost sociálního bydlení pro seniory
 • Nahradíme všechny spoje MHD za nízkopodlažní
 • Podpoříme služby domácí hospicové péče

12)  Zdravotnictví

Změníme pohled na zdravotnictví v Pardubicích

 • Zajistíme rozšíření lékařské pohotovostní služby v Pardubicích
 • Podpoříme bydlení lékařského personálu v Pardubicích
 • Zajistíme lepší parkování v nemocnici
 • Budeme podporovat Pardubickou krajskou nemocnici, její modernizaci a zvyšovaní kvality lékařské péče

  Pár závazků na závěr

 • Společně pro zelené a čisté Pardubice
 • Společně pro bezpečné Pardubice
 • Společně za obchvaty pro Pardubice
 • Společně vyřešíme parkování pro Pardubice
 • Společně uděláme průjezdnější Pardubice
 • Společně pro dostupnější bydlení pro naše děti
 • Společně pro náplavku v Pardubicích
 • Společnosti pro narovnání financí v mládežnickém sportu v Pardubicích
 • Společně zastavíme zdražování odpadů a vody v Pardubicích 

Věnujte nám 23 či 24.9 půl hodiny Vašeho času. Přijďte k volbám a volte jediné ryze lokální uskupení. My Vám to vrátíme 4letou každodenní prací pro naše krásné město. Nejsme strana jsme Pardubáci!